LGS nariai, Kolegos ir Bičiuliai,

Sveikinu Jus ir Jūsų šeimų narius, ypač studentus ir moksleivius, su nauja Mokslo ir žinių diena!

Tegul rugsėjo pirmoji suteikia gerą jausmą žengiant į šiltą mokslo, žinių ir pažinimo jūrą.

O mes, geologai, papildysime mokslo ir praktinį pasaulį naujomis įžvalgomis ir patirtimis.

LGS pirmininkas

Jonas Satkūnas