2022 gruodžio 2 d. įvyko ataskaitinis – rinkiminis XXXIII LGS suvažiavimas.  Į viešbučio „Panorama“ „Humanitas“ salę sugužėjo 78 nariai, 9 svečiai, 11 naujai įstojusių narių, o dar 17 narių prisijungė nuotoliniu būdu.

Suvažiavimo metu prof. habil. dr. A. Kareiva, LMA Teodoro Grotuso Fondo valdybos pirmininkas, įteikė medalius LGS garbės nariui Vytautui Narbutui ir LGS garbės nariui Bernardui Paukščiui, o prof. habil. dr. A. Grigelis pristatė Ignoto Domeikos medalį, kurį sukūrė skulptorius P. Repšys. Buvo pasveikinti jubiliatai bei 2022 metais apsigynusieji disertacijas. LGS garbės narių vardai suteikti Aurelijai Augūnienei, Albertui Bitinui, Jevlampijui Laškovui ir Zigmui Malinauskui.

Renginio metu pranešimus skaitė: GĮA prezidentas Saulius Gegieckas, Geomokslų instituto direktorius dr. Petras Šinkūnas, GTC direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Miglė Stančikaitė, Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus direktorė Gintarė Sakalauskienė, LGT vyriausiasis patarėjas dr. Jonas Satkūnas, dr. Gražina Skridlaitė, žurnalo „Geologijos akiračiai“ vyr. redaktorė dr.Violeta Pukelytė, Vaida Kirkliauskaitė, dr. Audrius Čečys, LGS iždininkė Jūratė Vaznytė, LGS revizijos komisijos narys Mantas Plankis.

Rinkiminės suvažiavimo dalies metu LGS pirmininku vienbalsiai išrinktas Jonas Satkūnas. Taip pat likusi LGS komanda, į kurią išrenkama: sekretorė – Miglė Jankovska, LGS iždininkė – Neringa Gastevičienė, Geologijos pažangos ir propagavimo komisijos ir teisės aktų monitoringo pirmininkas – Anicetas Štuopis, Geologinio švietimo komisijos pirmininkė – Gražina Skridlaitė, Geopaveldo komisijos pirmininkas – Vidas Mikulėnas, Geologijos istorijos komisijos pirmininkė – Violeta Pukelytė Baltrūnienė, Kvartero geologijos sekcijos pirmininkė – Laura Gedminienė, Hidrogeologijos sekcijos pirmininkė – Žana Skuratovič, Studentų sekcijos pirmininkas – Matas Vaitkus, Lietuvos geologijos tarnybos skyriaus pirmininkė – Aldona Damušytė, Geologijos ir geografijos instituto skyriaus pirmininkė – Vaida Šeirienė, Vilniaus universiteto skyriaus pirmininkas – Audrius Čečys, Klaipėdos krašto skyriaus pirmininkas – Giedrius Bičkauskas, Geologijos įmonių asociacijos skyriaus pirmininkas – Saulius Gegieckas, Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo komisijos pirmininkė – Vaida Kirkliauskaitė, revizijos ir etikos komisijos nariai.

Nuoširdi padėka visai buvusiai LGS komandai, o ypač buvusiai LGS pirmininkei Vaidai Šeirienei ir didžiulių darbų sėkmingo tęstinumo linkime naująjai LGS Tarybai ir Valdybai!

Diskusijų metu E. Rudnickaitė siūlė nuo geologų bendruomenės kreiptis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, kad iš vadovėlių nebūtų panaikintas geologijos mokslas.

Po oficialiosios dalies Suvažiavimo dalyviai klausėsi R. Rapalytės solinio koncerto.

Pakartotinai prašome visų LGS narių, kurie vis dar negauna pranešimų, užpildyti LGS nario anketą.

Renginio akimirkos, užfiksuotos Mykolo Kaminsko – ačiū jam.

Suvažiavimą gražiai aprašė „Žaliasis pasaulis”, kuriame straipsnį galite perskaityti nusipirkę 2022 gruodžio 8 dienos (26) numerį arba peržiūrėti čia.

(Žinutė buvo paskelbta 2022-12-22)