ga2007_1

Autorius

Pavadinimas Puslapis
  Turinys 4
  Geologijos ir geografijos instituto Kvartero tyrimų skyriaus darbuotojai 5
Redakcijos skiltis Kvartero geologijos tyrimų renesanso link 6
Valentinas Baltrūnas, Miglė Stančikaitė, Petras Šinkūnas Kvartero tyrimai Geologijos ir geografijos institute 10
Valentinas Baltrūnas Ledkalnių pėdsakai Lietuvoje 13
Dalia Kisielienė, Miglė Stančikaitė, Jonas Mažeika, Povilas Blaževičius Natūralūs ir žmogaus sąlygoti aplinkos pokyčiai Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje VI ir XIV-XV a. 19
Vaida Šeirienė, Jonas Mažeika, Rimantas Petrošius, Meilutė Kabailienė, Jūratė Kasperovičienė, Ričardas Paškauskas Ežerų nuosėdos - gamtinių ir antropogeninių pokyčių metraštis 29
Sigitas Radzevičius, Juozas Paškevičius, Tönu Meidla Kai kurių silūro graptolitų evoliucija ir filogenija 35
Vincas Korkutis Pirmajam naftos fontanui ištryškus Lietuvoje 43
Onytė Zdanavičiūtė, Arūnas Kleinas Žadeikių kaupvietės geologinė sandara ir naftos cheminė sudėtis 46
Rimantė Guobytė, Eugenija Rudnickaitė XVII INQUA kongresas Australijoje 50
Vincentas Korkutis Karibų jūros salose apsilankius... 58
Vytautas Juodkazis Profesinės brandos kelyje... Prof. Robertui Mokrikui 60 63
  Tarptautiniams Žemės planetos metams skirti renginiai 66
  Lietuvos geologijos tarnyboje 68
  Geologinių įmonių asociacijoje 73